fbpx

Tietosuojaseloste

Tilalta.fi huolehtii lainmukaisesti tietosuoja-asioista. Kaikki keräämämme tiedot käsittelemme huolellisesti ja luottamuksellisesti hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Asiakkailla on oikeus saada tieto häntä koskevista tiedoista.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot tilatessaan tilalta.fi:n palvelusta.

Käytämme tietoja seuraavasti

 • Tilattujen tuotteiden toimittamiseen
 • Turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun toteuttamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Verkkokaupan ja asiakaspalvelun kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Lähi-Suomi Oy
PL 80968
00063 LASKUNET
Y-tunnus: 3000257-6

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

[email protected]
tai 
Lähi-Suomi Oy
PL 80968
00063 LASKUNET

Mitä tietoja Tilalta.fi voi kerätä ja säilyttää?

Tietojen käsittely perustuu asiakkaan ja Tilalta.fi:n väliseen asiakassuhteeseen tai sopimukseen, palvelun käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin.

 • Asiakassuhteeseen tai sopimukseen perustuvat tiedot:
 • Tunnistautumis- ja toimitustiedot, kuten nimi ja toimitusosoite
 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
 • Maksutiedot (maksunvälityspalvelu Checkout Finland Oy)
 • Sijaintitiedot palvelun lokalisointia varten
 • Tuotearvostelut
 • Ostoslistalle merkityt tuotteet

Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet
 • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot, kuten lisäykset ostoskoriin
 • Päätelaitteen tunnistetiedot
 • Selaus- ja ostotiedoista pääteltävät asiakasryhmittelyt, kiinnostuksen kohteet ja tuotesuositukset

Erilliseen suostumukseen perustuvat tiedot:

 • Asiakas- tai tuotekyselyihin ja vastaaviin annetut vastaukset
 • Markkinointiviestiluvat

Pääsääntöisesti tietojen lähde on asiakas itse. Voit nähdä tunnistautumis- ja yhteystietosi asiakastilin kautta, missä voit muuttaa tietojasi. Sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi eli oikeus saada sinua koskevat tunnistetietosi poistetuksi. Huomaathan kuitenkin, että osa tiedoista, kuten yhteystiedot ja toimitustapa/osoite ovat pakollisia ostaessasi tilalta.fi:stä. Asiakkaan antamien tietojen lisäksi saatamme saada tietoja yhteistyökumppaneiltamme kuten luottopalvelujen tarjoajalta.

Tietojenkäsittely

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:

Lähi-Suomi Oy / Tilalta.fi
PL 80968
00063 LASKUNET
Y-tunnus: 3000257-6

Asiakastietoihin on pääsy vain tilalta.fi:n omilla työntekijöillä. Tilalta.fi:n asiakastietojen käsittely järjestelmissä vaatii salasanakirjautumista, ja henkilökunnastamme kukin näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja asianmukaisesti hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Joissain tapauksissa meillä on tarve siirtää joitakin tietoa kolmansille osapuolille. Tällaiset tilanteet koskevat esimerkiksi maksunvälitystä, tuotteiden toimitusta, tietojen säilytystä tai palvelun parantamista. Käytämme aina vain luotettuja yhteistyökumppaneita ja huolehdimme, tarvittaessa asianmukaisin tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimuksin, että asiakkaan tietosuoja huomioidaan yhdenmukaisesti tilalta.fi:n kanssa. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää henkilötietojasi omaan tarkoitukseen eikä luovuttaa niitä edelleen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojasi käytetään:

 • Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilalta.fi:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen ja –palvelun parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastointiin
 • Paremman ja henkilökohtaisemman sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen

Asiakastietojen säilytys ja suojaus

Tilalta.fi:n asiakastiedot sijaitsevat fyysisesti suojatussa tilassa salatuissa tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu. Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Tilalta.fi noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa kuitenkin velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolain vaatimukset tietojen säilytysajoista
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Lokitietojen kerääminen ja säilyttäminen siten, että voimme tarjota turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä kaupan edellytysten varmistamiseksi

Asiakkaan oikeudet

Kaikille asiakkaille varmistetaan pääsy omiin henkilötietoihin, jotka tilalta.fi:llä on hallussaan, joko palvelun kautta tai pyytämällä tietoja nähtäväksi asiakaspalvelusta. Asiakkaalla on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.

Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat antamaasi suostumukseen (palvelun käyttö, asiakassuhde tai nimenomainen erillinen suostumus). Sinulla on siten luonnollisesti oikeus myös peruuttaa suostumuksesi. Rekisteröityneellä käyttäjällä tämä onnistuu poistamalla asiakastili, jonka voit tehdä omalta asiakassivultasi. Asiakastilin poistamalla peruutat samalla meille antamasi tiedonkäsittelyluvan. Tietojen kokonaan poistamisen vaihtoehtona on oikeus saada virheellinen tieto korjatuksi ja tietyin edellytyksin oikeus tehdä rajoitus tietojen käyttämiseen (esim. markkinointiviestien salliminen/kieltäminen).

Asiakastilin kautta tehtävän tietojen korjaamisen/poistamisen lisäksi voit muissa henkilötietoja koskevissa asioissa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Rekisteröitymättömän käyttäjän on aina ilmoitettava tietojensa korjaamisesta, käytön rajoittamisesta tai poistamisesta tilalta.fi asiakaspalveluun.

Asiakkaalla on aina oikeus saattaa palveluntarjoajan henkilötietojen käsittely tietosuojaviranomaisen tietoon. Mikäli huomaat toiminnassamme puutteita tai virheellisyyksiä, toivomme sinun saattavan tällaisen asian myös meidän tietoomme. Olisimme siitä erityisen kiitollisia, koska sitä kautta voimme korjata menettelyämme.

Evästeet ja muu seuranta tilalta.fi sivuilla

Tilalta.fi sivusto hyödyntää evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeiden käyttö verkkosivustoilla on tavanomaista, sillä niitä käytetään mm. ostoskorin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen. Evästeiden käyttö mahdollistaa sujuvan asioinnin. Evästeet ovat nettisivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään analytiikkaa verkkokaupan käyttäjistä ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan evästeiden mahdollistaessa verkkokaupan sekä markkinoinnin personoinnin.

Oletusarvoisesti selaimesi evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet erikseen niitä poista. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Muistathan kuitenkin, että selaimeesi latautuu uudet evästeet, kun vierailet sivuillamme uudelleen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää palvelun kehittämisen ja muuttuvien tarpeiden mukana. Tietosuojaseloste on ajantasaisena jatkuvasti nähtävillä palvelussa. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. Rekisteröitymättömille asiakkaille erillistä ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä, joten heidän on omasta aloitteestaan tarkistettava ajantasaiset ehdot palvelusta asioinnin yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä osoitteeseen [email protected]

Kirjaudu sisään