Porosalami Tenolainen
11,00 

Porosalami Tenolainen

Poron kylmäsavupaisti-tanko
16,00 

Poron kylmäsavupaisti-tanko